Zasilacze

Zasilacze REO są wolne od zakłóceń elektromagnetycznych i są zgodne z obowiązującymi wytycznymi (EN 61558-2-14 i starszą normą VDE 0552). Urządzenia testujące REO są używane w obiektach testowych, laboratoriach rozwojowych, instytutach, szkołach i uniwersytetach, a także w przemyśle i na wszystkich stacjach mobilnych.