Filtr harmonicznych

Filtry harmonicznych REO służą do redukcji THD (Total Harmonic Distortion).

Prądy harmoniczne są znacznie tłumione, dzięki czemu THD jest osiągane poniżej 5% (jak w systemach UPS).

Dalsze zmniejszenie mocy biernej dzięki filtrowi harmonicznych (np. REOWAVEpassive) i zaoszczędzenie do 30% energii.