REOVIB RTS sterowniki kąta fazowego

Urządzenia zapewniają zwiększony poziom regulacji dla różnych funkcji, takich jak ustawienie płynnego startu, a także dodatkowych funkcji kontrolnych, takich jak implementacja systemu skanowania poziomu/kontrolera przepełnienia.

Urządzenia są dostępne w różnych stopniach ochrony od IP00 do IP54 – dzięki temu masz możliwość wyboru urządzenia sterującego z serii REOVIB RTS, które zostało optymalnie zaprojektowane do danego zastosowania.