Rezystory obciążeniowe i rozładowcze

Rezystor ładowania jest rezystorem ograniczającym prąd do ładowania i rozładowywania kondensatorów i ogranicza na przykład prąd rozruchowy, który wpływa do kondensatora obwodu pośredniczącego.

W tym celu urządzenie musi być dopasowane do do wysokiego poziomu energii pojedynczego impulsu i napięcia znamionowego. Indukcyjność rezystora również przyczynia się do ograniczenia prądu rozruchowego, dlatego rezystory drutowe REO są właściwym wyborem.