Dławiki DC-Link

Dławik DC odciąża sieć zasilającą poprzez kompensację mocy biernej harmonicznych. Podobnie jak dławik sieciowy, dławik DC-link działa jako element pasywny i pomaga zredukować harmoniczne i odciążyć sieć zasilającą. Dławik DC tłumi również szczytowy prąd obciążenia kondensatorów obwodu DC.