Rezystancyjne jednostki obciążenia

Rezystancyjne jednostki obciążenia są używane, gdy zasilacze lub inne obiekty testowe, takie jak przełączniki, styki lub transformatory, muszą być obciążone aktywnym obciążeniem.

Rezystancyjne jednostki obciążeniowe znajdują zastosowanie w laboratoriach rozwojowych i obiektach testowych, instytutach badawczych, szkołach i uniwersytetach.