Transformatory upływowe

Transformatory upływowe REO filtrują harmoniczne, dzięki czemu zapewniają ograniczenie prądu tętnienia. Dzięki przestrzennej separacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych oraz celowemu zwiększeniu pola magnetycznego, które jest z nim związane, w transformatorze upływowym REO uzyskuje się luźne sprzężenie magnetyczne. W ten sposób łączy się funkcję transformatora (przemiana napięcia i separacja galwaniczna) oraz sinusoidalny dławik filtrujący.