Rezystory UL

Rezystory UL: Niezależna organizacja „Underwriters Laboratories” (w skrócie UL) opracowała ponad 1300 norm bezpieczeństwa.

Wiele z tych norm jest zgodnych z amerykańskimi normami krajowymi (ANSI) i oprócz wymagań dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń elektrycznych często uwzględniają również dodatkowe wymagania dotyczące palności.