Rezystory chłodzone cieczą

Chłodzenie cieczą to bardzo wydajna opcja, która może zmniejszyć rozmiary konstrukcji nawet o 80%

Rezystory chłodzone cieczą firmy REO są dostępne o mocach od 1 do 100 kW. Kanały chłodzące wbudowane w radiator umożliwiają wydajne chłodzenie i przestrzenne oddzielenie rur przewodzących prąd i ciecze, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie.