Stabilizator napięcia

Stabilizatory napięcia są stosowane jako stateczniki w sieciach jednofazowych i trójfazowych ze zmiennymi napięciami w celu regulacji tych wahań napięcia sieciowego.

Dlatego podłączony odbiorca otrzymuje stałe napięcie, które powoduje stały poziom wydajności maszyny, który jest następnie niezależny od wahań sieci zasilającej.