Obciążenia indukcyjne

Obciążenia indukcyjne są zwykle specjalnie projektowane do zastosowania i zgodnie z obowiązującymi normami. Normy te szczegółowo opisują wymagane testy, ale także konfiguracje i procedury testowe. Indukcyjności są specjalnie dostosowane do obszaru zastosowania, dzięki czemu można zapewnić optymalne rozwiązanie.