Dławiki testowe

Obciążenia indukcyjne są zwykle specjalnie projektowane do zastosowania, zgodnie z obowiązującymi normami. Normy te szczegółowo opisują wymagane testy, ale także konfiguracje i procedury testowe. Indukcyjności są specjalnie dostosowane do obszaru zastosowania, dzięki czemu można zapewnić optymalne rozwiązanie.

Indukcyjne jednostki obciążenia są używane, gdy systemy zasilania lub inne badane elementy, takie jak przełączniki, zestyki lub przetwornice częstotliwości, muszą być obciążone znormalizowaną mocą skuteczną i bierną.