Technologia testów elektrycznych

Interesujące fakty dotyczące technologii testowania elektrycznego

Zasilacze REO są wolne od zakłóceń elektromagnetycznych i są zgodne z obowiązującymi wytycznymi (EN 61558-2-14 oraz starszą normą VDE 0552). Urządzenia testujące REO są używane w obiektach badawczych, laboratoriach rozwojowych, instytutach, szkołach i uniwersytetach, a także w przemyśle i na wszystkich stacjach mobilnych. Czysty i sinusoidalny prąd jest niezbędny dla powtarzalności testów. REO dostarcza między innymi zasilacze AC i DC, zasilacze wysokiego napięcia oraz zasilacze trójfazowe przeznaczone do napięć do 15 kV i prądów do 30 kA.

Rezystancyjne jednostki obciążenia są używane, gdy zasilacze lub inne obiekty testowe, takie jak przełączniki, styki lub transformatory, muszą być obciążone aktywnym obciążeniem. Rezystancyjne jednostki obciążeniowe znajdują zastosowanie w laboratoriach rozwojowych i obiektach testowych, instytutach badawczych, szkołach i uniwersytetach.
Jednostki obciążeniowe REO są zaprojektowane do pracy ciągłej, posiadają wysoki poziom stabilności długotrwałej i są zoptymalizowane dla każdego prądu i każdego czasu trwania obciążenia. Wartość rezystancji i pomiar mocy są opracowane specjalnie zgodnie ze specyfikacją klienta.

Autotransformator regulowany jest używany, jeśli konieczne jest, aby napięcia wyjściowe były regulowane za pomocą stałego kształtu fali sinusoidalnej. Autotransformatory regulowane REO nie wytwarzają zakłóceń ani harmonicznych i dlatego nadają się szczególnie do stosowania w obiektach testowych lub instytutach badawczych, gdzie zakłócenia o wysokiej częstotliwości mogą zafałszować wyniki.

Stabilizatory napięcia są stosowane jako stateczniki w sieciach jednofazowych i trójfazowych ze zmiennymi napięciami w celu regulacji tych wahań napięcia sieciowego. Dlatego podłączony odbiorca otrzymuje stałe napięcie, które powoduje stały poziom wydajności maszyny, który jest następnie niezależny od wahań sieci zasilającej.