Obudowa i transformator przeciwzakłóceniowy RFT-SST

Transformator przeciwzakłóceniowy

Opis

Tłumienie do 90 dB uzyskuje się dzięki specjalnie uzwojonym transformatorom separacyjnym. Dzięki konstrukcji o niskiej pojemności i dodatkowemu filtrowi wysokiej jakości, transformator separacyjny zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo – nawet w przypadku konstrukcji eksperymentalnych.

Zalety

  • Usuwanie usterek źródeł zakłóceń, praca w sieciach o dużych zniekształceniach
  • Zintegrowane gniazdo wejściowe zasilania, wyłącznik zasilania, bezpiecznik urządzenia i gniazdo wyjściowe
  • Wolne od uziemienia napięcie wyjściowe do utworzenia sieci IT
  • Galwaniczna separacja sieci
  • Wysoka rezystancja izolacji
  • Transformator izolujący o niskiej pojemności
  • Tłumienie zakłóceń szerokopasmowych
  • Zintegrowany filtr sieciowy o wysokim tłumieniu
  • Przenośny wyposażony w uchwy

Dane techniczne*

Tabela Transformator RFT-SST 1

* Maksymalny zakres produkcji: do 0,9 kVA, napięcia pierwotne/wtórne: 230/230 VAC, prądy znamionowe: do 3,9 A

Kompletny katalog

Pobierz nasz obszerny katalog i odkryj wiele innych produktów REO.

Katalog_Ringkerntransformatoren_EN

Certyfikaty

Certyfikat CE