Izomonitor REOMED - monitor stanu izolacji

Akcesoria

Opis

Konwencjonalne środki zabezpieczające przed awariami izolacji, takimi jak przerwy w obwodzie prądu zwarciowego w instalacjach domowych, mogą nie rozpoznać potencjalnych błędów izolacji po stronie wyjściowej. Gdy stosowane są transformatory separacyjne, ISOMONITOR monitoruje rezystancję dielektryczną obu styków pod napięciem gniazda wyjściowego transformatora izolującego w stosunku do potencjału uziemienia i generuje sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii. Rezystancja izolacji jest monitorowana w zakresie przekroczenia wartości progowej 50 kΩ (25 kΩ). W przypadku przekroczenia tej wartości generowany jest zarówno sygnał dźwiękowy (pulsujący dźwięk ok. 3 kHz, ok. 98 dB), jak i wizualny (wskaźnik LED). ISOMONITOR można podłączyć bezpośrednio do jednego z gniazd wyjściowych transformatora separacyjnego. Inne opcjonalne funkcje to monitorowanie temperatury transformatora za pomocą alarmów dźwiękowych i wizualnych oraz wizualne wyświetlanie zużycia energii przez transformator.W przypadku usterki alarm dźwiękowy można zresetować za pomocą przycisku potwierdzenia a alarm wizualny jest resetowany automatycznie, gdy tylko usterka zostanie usunięta. W przypadku przeprowadzenia testu działania z ISOMONITOREM, odpowiednia wtyczka testowa (wymagany kabel przejściowy) do symulacji uszkodzenia izolacji musi być podłączona do jednego z gniazd wyjściowych transformatora izolującego. Sygnał zostanie wyzwolony, gdy wtyczka testowa jest podłączona.

Zalety

  • Łatwy w obsłudze
  • Sygnały dźwiękowe i wizualne
  • Test zadziałania z wtyczką testową
  • Wskaźnik obciążenia (opcjonalnie)
  • Ostrzeżenie o przekroczonej temperaturze pracy (opcjonalnie)

Dane techniczne

Tabela Transformator REOMED ISOMONITOR 1

Kompletny katalog

Pobierz nasz obszerny katalog i odkryj wiele innych produktów REO.

Katalog Medizintechnik EN

Arkusz danych

Wszystkie dane i konfiguracje można znaleźć w karcie katalogowej produktu

Pobierz arkusz danych

Certyfikaty

Certyfikat TUVCertyfikat ThinkGreenCertyfikat ROHSCertyfikat CE