Trojfazowy wysokoprądowy zasilacz REOLAB 220

Nastawny i stałonapięciowy zasilacz do badania przyrostów temperatury.

Opis

Zasilacze wysokoprądowe REO są stosowane wszędzie tam, gdzie muszą być testowane urządzenia pracujące przy natężeniach prądu rzędu kilku tysięcy amperów, w szczególności łączniki, bezpieczniki, kable itp. Obiekty testowe są podgrzewane i badane w długotrwałych testach w znamionowych warunkach pracy. Można również zaplanować i wykonać próby z określonymi charakterystykami przeciążenia.. Tradycyjna regulacja napięcia poprzez autotransformatory zapewnia, że sygnał wejściowy jest przekazywany do wyjścia jako czysty sinus..

Oznacza to, że próba z testowanymi obiektami może być przeprowadzona przy każdej wartości prądu, sinusoidalnie i może być odtwarzana w dowolnym momencie. Sterowanie zasilaniem wysokoprądowym odbywa się elektronicznie, dzięki czemu osiągana jest dokładność <0,5%.Ponadto sterowanie może być zintegrowane z sieciami laboratoryjnymi klienta za pośrednictwem różnych systemów BUS.

Zalety

  • Jedno lub trójfazowe zasilacze wysokoprądowe
  • Zasilanie prądem przemiennym do 30 kA
  • Modułowa konstrukcja różnych jednostek(jednostka uruchamiająca, jednostka sterująca, sekcja mocy)

Typowe zastosowania

Zastosowanie:
Testowanie wzrostu temperatury komponentów takich jak kable i styki, rozdzielnie niskiego napięcia, aparatura rozdzielcza o małej rezystancji.

Dane techniczne*

Tabela REOLAB 220 1

*Inne napięcia i obciążenia są również dostępne na życzenie. Możliwe są również różne tryby pracy/koncepcje i interfejsy przemysłowe.

Kompletny katalog

Pobierz nasz obszerny katalog i odkryj wiele innych produktów REO.

Catalogue_Test-technology_EN

Arkusz danych

Wszystkie dane i konfiguracje można znaleźć w karcie katalogowej produktu

Pobierz arkusz danych