Układ zapłonowy i sterownik REOTRON MDZ 2000

Układ zapłonowy I sterujący tyrystorami: Wykonanie do montażu w szafie. (IP 20)

Opis

Układ zapłonowy i sterujący tyrystorami MDZ 2000 jest przeznaczony do sterowania instalacjami przekształtnikowymi prądu, m.in. w galwanizerniach. Zawiera po jednym regulatorze prądu i napięcia. W trybie sterowania napięciem, napięcie wyjściowe przy wstępnie określonej wartości zadanej jest utrzymywane na stałym poziomie przez wewnętrzny obwód sterowania. Z tego powodu zmiany obciążenia lub zasilania sieciowego nie mają wpływu na napięcie wyjściowe.

Podczas pracy w trybie regulacji prądu prąd wyjściowy jest porównywany z wartością zadaną i jest odpowiednio korygowany. W ten sposób napięcie wyjściowe może wzrosnąć do maksymalnej wartości. Przekroczenie nastawionych limitów (Imax lub Vmax) jest sygnalizowane przez diody LED.
Jeżeli oba tryby sterowania są używane razem, to regulator z niższą wartością zadaną ma zawsze priorytet. Na przykład przy sterowaniu napięciem i przyporządkowanym sterowaniu prądem oznacza to, że regulator napięcia działa tak długo, jak długo dopuszczalna wartość prądu nie jest przekroczona. Gdy tylko zostanie osiągnięty limit prądu, regulator prądu przejmuje kontrolę. Jeśli urządzenie ma działać wyłącznie jako regulator napięcia lub prądu, odpowiednia inna wartość zadana musi być ustawiona na wartość odniesienia 10 VDC.

Układ jest pPrzeznaczony do montażu w szafie sterowniczej, urządzenie montowane jest w kompaktowej aluminiowej obudowie. Wszystkie połączenia elektryczne są wykonane za pomocą wtykowych zacisków śrubowych. Elementy sterujące do regulacji parametrów pracy są dostępne na panelu przednim.

Zalety

  • Używaj jako trójfazowy regulator tyrystorowy lub w pełni kontrolowanym mostku
  • Połączenie z dodatnią lub ujemną sekwencją faz (samorozpoznawanie)
  • Kontrola prądu lub napięcia
  • Wybór przełączanej grupy transformatorów
  • Praca jako pozycjoner lub sterownik
  • Zewnętrzne zadawanie
  • Wejście dla sygnalizatora przekroczenia temperatury
  • Sygnalizacja zakłóceń
  • Może być używany jako trójfazowy sterownik tyrystorowy z transformatorem odpływowym i pasywnym prostownikiem mostkowym

Specyfikacja techniczna

Tabela REOTRON MDZ

Kompletny katalog

Pobierz nasz obszerny katalog i odkryj wiele innych produktów REO.

Katalog REOVIB